Från Böhmens ängar och lunder
Harmonisk Verkstad
Kanerva Juutilainen & Johanna Andersson, violin
Rastko Roknic, viola
Judith-Maria Blomsterberg, cello
Mattias Frostenson, kontrabas
Lördag 17 november 2018 kl 15:00
Tångaskolans aula

Josef Suk
(1874 - 1935)
Serenade för stråkar, op. 6     (1892)
Andante con moto
Josef Bohuslav Foerster
(1859 - 1951)
Stråkkvintett, op. 3     (1886)
Andante cantibile. Viola Odorata
Allegretto. Rosa Mystica
Josef Suk
(1874 - 1935)
Meditation on the Saint Wenceslas Chorale, op. 35a     (1914)
Andante con moto

 

- PAUS -

 

Antonín Dvořák
(1841 - 1904):
Stråkkvintett i G-dur, no. 2 op. 77     (1876)
Allegro con fuoco
Intermezzo
Scherzo. Allegro vivace
Poco Andante
Finale. Allegro Assai

Eftermiddagens konsert bjuder på ett romantiskt program med rötterna i Böhmen med titeln ”Från Böhmens ängar och lunder”. Tre tonsättare från samma epok vars levnad spänner från 1841 till 1951 och med sitt ursprung i Böhmen: Josef Suk, Josef Bohuslav Foerster och Antonín Dvořák är representerade på programmet. Besättningen består av en stråkvartett plus kontrabas och verken som framförs speglar det Böhmiska temperamentet av ljus och melankoli varvat med innerlighet och livsglädje.

Kvintetten Harmonisk verkstad består av violinisterna Kanerva Juutilainen och Johanna Andersson, violasten Rastko Roknic, cellisten Judith-Maria Blomsterberg samt på kontrabas Mattias Frostenson. Dessa musiker har funnit varandra genom den tidiga musiken och vill nu föra över sina kunskaper att omfatta också den romantiska epokens musik. Genom att verken framförs på tidstrogna instrument och med ett för epoken idiomatiskt spelsätt återfår musiken sin naturliga klangfärg och dynamik. Det är första gången som senromantisk musik framförs på tidstrogna instrument i Skandinavien.