Stockholm Wind Quartet

Madeleine Johansson, flöjt
Johanna Orrje, oboe
Johan Söderlund, klarinett
Peter Gullqvist, fagott
Lördag 23 februari 2019 kl 15:00
Tångaskolans aula

Eugene Bozza
(1905 - 1991)
Sonatine
Allegro vivo
Calme
Allegro vivo
Claude Debussy
(1862 - 1918)
Arabesque no 1&2
Anders Emilsson
(1963 - )
Tre låtar från Nås
Nås Tingsmarsch
Karin Ingmarssons sång
Gullbrandshuppen
Astor Piazzolla
(1921 - 1992)
Fuga y misterio (arr Anders Högstedt)
Jaques Ibert
(1890 - 1962)
Deux Mouvments
Allant
Assez vif et rythme

 

- PAUS -

 

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 - 1791)
Fantasia i f- moll (arr Milan Munclinger)
Allegro
Andante
Allegro
Jean Michel Damase
(1928 - 2013)
Fantomes
Jean Francaix
(1912 - 1997)
Quatour
Allegro
Andante
Allegro molto
Allegro vivo

STOCKHOLM WIND QUARTET består av etablerade musiker ur Stockholms musikliv. Medlemmarna har musicerat tillsammans i många år och under 2016 växte samarbetet i kvartetten fram, bland annat genom deras intresse för instrumentkombinationens unika klangfärger och möjligheter till ett rikt tonspråk.

Madeleine Johansson är verksam som frilansande flöjtist och spelar regelbundet med tex Stockholm concert orchestra,Blåsarsymfonikerna, Kungliga filharmonikerna. Madeleine tog sitt solistdiplomexmen vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm 2009 efter sju års heltidsstudier där.

Johanna Orrje är anställd som solooboist i Blåsarsymfonikerna sedan år 2015. Hon är utbildad vid musikhögskolan i Malmö och Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Våren 2018 var Johanna Blåsarsymfonikernas orkesterprofil och framträdde då som solist i orkestern med Lille Bror Söderlunds oboeconcertino.

Johan Söderlund är sedan år 2008 konsertmästare i Blåsarsymfonikerna. Johan har framträtt som solist med orkestern vid flera tillfällen genom åren och under 2017 var han Blåsarsymfonikernas orkesterprofil. Johan är utbildad på Kungliga musikhögskolan i Stockholm, han har även studerat för Yehuda Gilad i Los Angeles.

Peter Gullqvist är solofagottist i Blåsarsymfonikerna sedan år 1992. Peter har under många år även jobbat på Folkoperan i Stockholm. Han studerade vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm för Solofagottist Hans Samuelsson på Kungliga Operan. Han tog sin solistexamen 1992 och blev samma år anställd i Blåsarsymfonikerna.