Cecilia Zilliacus & Christian Ihle Hadland
musik för violin & piano

Lördag 21 september 2019 kl 15:00
Tullbrokyrkan

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonat för violin och piano i A-dur, KV 305
Camille Saint-Saëns
Sonat för violin och piano nr 1 i d-moll, op. 75
Igor Stravinskij
Suite Italienne
Camille Saint-Saëns
Sonat för violin och piano nr 2 i Ess-dur, op. 102