Hudnära: Bach, brasilianskt och lite Brodway
Mats Bergström, gitarr

Lördag 19 oktober 2019 kl 15:00
Tullbrokyrkan

Baden Powell
Chôro para metronómo
Luis Bonfa
Mahna de carnaval
Heitor Villa Lobos
ur Brasiliansk folklig svit – Mazurka-Choro
Johan Sebastian Bach
ur Sonata 1 – Adagio, Fuga
ur Partita 1 – Tempo di Borea, Double
ur Sonata 2 – Andante, Allegro
ur Partita 2 – Ciaccona
ur Sonata 3 – Largo, Allegro assai
ur Partita 3 – Gavotte en rondeaux
Ida Lundén
Dadodado
Ludd (Ida Lundén & Lise-Lotte Norelius)
Hudnära
Ann Ronell
Willow Weep for Me
George Gershwin
Promenade (Walking the Dog)