Øyvor Volle, violin
Karin Berggren, violin
Hanne Skjelbred, viola
Frida Bromander, cello
Håvard Lysebo, flöjt
Philip Foster, horn

Lördag 9 novemberr 2019 kl 15:00
Tullbrokyrkan

- Musik av Mozart, Ginastera och Saglietti -
- PROGRAM MEDDELAS SENARE -