Från Italien till Argentina
Jakob Högström, baryton
Duo Dialog:
Dan Larsson, klarinett
Magnus Grönlund, gitarr

Lördag 23 november 2019 kl 15:00
Tullbrokyrkan

- Musik av Puccini, Tosti, Piazzolla, Gardel -