Trio Poseidon med vänner
Sara Trobäck och Erik Heide, violin
Hanne Skjelbred, viola
Claes Gunnarsson, cello
Per Lundberg, piano

Lördag 18 januari 2020 kl 15:00
Tullbrokyrkan

- PROGRAM MEDDELAS SENARE -