Concerto Copenhagen
Fredrik From, violin och ledning
Antoine Torunczyk, oboe

Lördag 2 oktober 2021 kl 15:00
Argus, Argussalen

Arcangelo Corelli
Concerto Grosso D-dur op 6 nr 4
Henry Purcell
Pavan för stråkar
Heinrich Biber
Battaglia
Georg Friedrich Händel
Concerto Grosso d-moll op 3 nr 5
Antonio Vivaldi
Sinfonia ur La Sena Festeggiante
Johan Sebastian Bach
Konsert d-moll för oboe och violin BWV 1060
Georg Philipp Telemann
Don Quijote-sviten

Konserten arrangeras i samarbete med