Concerto Copenhagen
Fredrik From, violin och ledning
Antoine Torunczyk, oboe och ledning
Kanerva Juutilainen, Jesenka Balic Zunic, Hannah Tibell, Jens Solgaard, Gabriel Bania violin
Antina Hugosson, viola
Judith-Maria Blomsterberg, cello
Megan Adie, kontrabas
Lars Henriksson, oboe
Jane Gower, fagott
Marcus Mohlin, cembalo

Concerto Copenhagen 30 år!
Höjdpunkterna från ett spännande liv.

Lördag 2 oktober 2021 kl 15:00
Argus, Argussalen

Arcangelo Corelli
(1653 – 1713)
Concerto Grosso D-dur op 6 nr 4
I Adagio – Allegro
II Adagio
III Vivace
IV Allegro – Allegro
Henry Purcell
(1659 – 1695)
Pavan A-dur Z.748
Heinrich Biber
(1644 – 1704)
Battalia à 10 ”Sonata di Marche”
I Allegro
II Die liederliche Gesellschaft von allerley Humor
III Presto
IV Der Mars
V Presto
VI Aria: Andante
VII Die Schlacht: Allegro
VIII Lamento: Verwundten Musquetirer
Georg Friedrich Händel
(1685 – 1759)
Concerto Grosso d-moll op 3 nr 5
I Largo
II Fuga: Allegro
III Adagio
IV Allegro, ma non troppo V Allegro

 

- PAUS -

 

Antonio Vivaldi
(1678 – 1741)
Sinfonia ur La Senna Festeggiante RV 693
Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750)
Konsert c-moll för oboe och violin BWV 1060R
I Allegro
II Largo ovvero Adagio
III Allegro
Georg Philipp Telemann
(1681 – 1767)
Don Quijote-svit
I Ouverture
II Le Réveil de Quixotte
III Son Attaque des Moulins à Vent
IV Les Soupirs ameureux après la Princesse Dulcinée
V Sanche Panche berné
VI Le Galop de Rosinante/Celui d’Ane de Sanche
VII Le Couché de Quixotte.

2021 firar Concerto Copenhagen sin tillblivelse 1991 och med detta jubileumsprogram bjuds publiken på verk som haft speciell betydelse under åren som gått.

Minnesvärda exempel är: Telemanns dråpliga Don Quijotesuite, det verk som frambringat mest skratt och ovationer genom åren. Bachs konsert för oboe och violin som i CoCo:s tolkning korats till ”bästa inspelning” av engelska BBC, Antonio Vivaldis sprudlande sinfonia La Sena Festiggiante som celebrerar CoCo:s flitigaste gästdirigent Alfredo Bernardinis första konsert. Och mycket annat!

Det blir varierad kost för alla sinnesstämningar, från hårresande preston till stillsam meditation, från vackraste vackra till dråpliga dissonanter och från livsbejakande glädje till hjärtesorg.

”En av de bästa ensemblerna för tidig musik målar en färggrannt blomstrande, hemlighetsfull och dessutom ständigt dansant hänryckande barockbild.” The Welt.


Konserten arrangeras i samarbete med