Stockholms Saxofonkvartett
Mathias Karlsen Björnstad, sopransaxofon
Jörgen Pettersson, altsaxofon
Theo Hillborg, tenorsaxofon
Linn Persson, barytonsaxofon

Lördag 15 januari 2022 kl 15:00
Argus, Argussalen
Alla i publiken som är över 18 år behöver visa giltigt vaccinationsbevis och legitimation.

Patricia Bedregal (Bolivia)
(1980 – )
No le digas que regreso (2013)
Aftab Darvishi (Iran)
(1987 – )
Hidden Dream (2018)
Matthew Peterson (USA/Sverige)
(1984 – )
Dance Party Play List (2019)
I. Overture – Allamande
II. Courante
III. Sarabande
IV. Gigue
V. Bourree

 

- PAUS -

 

Monthati Masebe (Sydafrika)
(1995 – )
Disturbed Taboo (Dzata)
Erman Özdemir (Turkiet)
(1978 – )
Movements for Saxophone Quartet (2012)
Daniel Nelson (Sverige)
(1965 – )
Full Throttle

Stockholms Saxofonkvartett är en av Europas främsta ensembler för ny musik.

Kvartetten som bildades 1969, har fått sig tillskrivet mer än 700 verk av svenska och utländska tonsättare. Ensemblens nuvarande besättning består av Linn Persson, Theo Hillborg, Jörgen Pettersson och Mathias Karlsen Björnstad.

Stockholms Saxofonkvartett drivs av en obändig lust att ständigt utforska och spränga gränserna för vad som sägs vara konstnärligt möjligt att åstadkomma. De framträder ofta på internationella festivaler, i opera- och konserthus.

Kvartetten har stor resvana – de har turnerat runt om i Europa (t. ex. Baltikum, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Ungern, Grekland, Polen, Bosnien, Serbien, Kosovo, Rumänien, Ryssland, Georgien, Ukraina), och de har framträtt i Iran, Bolivia, USA, Turkiet, Egypten, Israel, Sydafrika, Japan, Kina och Mongoliet.

Stockholms Saxofonkvartett sprider svensk musik i utlandet och tar med sig nya musikaliska erfarenheter och upplevelser hem till den svenska publiken.

Med sitt engagemang och kunnande har kvartettmedlemmarna dessutom en alldeles särskild förmåga att presentera vår tids musik på ett sätt som ökar förståelsen och skapar nyfikenhet kring den nutida musikens mångskiftande estetik. Kvartetten håller också seminarier, deltar i konserter och samarbetar med konstnärer i andra genrer än den egna.

Kvartetten framför här bland annat musik från sitt 50-årsjubileum på Stockholms Konserthus.