Göteborgs Stråkoktett
Terje Skomedal, Charlotta Grahn Wetter, Joel Nyman, Pierre Guis, violin
Laura Groenestein- Hendriks, Tuula Fleivik Nurmo, viola
Antonio Hallongren, Oscar Sokk Kleväng, cello

Lördag 12 februari 2022 kl 15:00
Argus, Argussalen

Grażyna Bacewicz
(1909 — 1969)
Kvartett för fyra violiner (1949)
Allegretto - Allegro giocoso
Andante tranquillo
Molto Allegro

 

- PAUS -

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809 — 1847)
Oktett i Ess-dur op 20
Allegro moderato ma con fuoco
Andante
Scherzo: Allegro leggierissimo
Presto

Till vardags ansluter musikerna i Göteborgs Stråkoktett till orkesterrepetitioner vid Götaplatsen, som medlemmar i Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester. Men på denna konsert möter vi dem som kammarmusiker i en sprudlande, virtuos kammarmusikkonsert med Felix Mendelssohn-Bartholdys oktett för stråkar och Grażyna Bacewicz kvartett för fyra violiner. Gemensamt drivs Göteborgs Stråkoktett av passion, nyfikenhet på kammarmusikens möjligheter, och deras framföranden kännetecknas av engagemang, spelglädje och kommunikation med publiken.

Felix Mendelssohn började spela piano med sin mamma i hemmet vid sex års ålder och komponerade sin berömda stråkoktett redan som 16-åring. Han hade då redan under flera år komponerat verk som framförts vid konserter i familjens hem med en privat orkester och inför en publik från Berlins intellektuella elit. Stråkoktetten ses dock ofta som hans genombrott som mogen tonsättare, ett odödligt verk kännetecknat av ungdomlig espri, briljans och perfektion. Mendelssohn själv nämnde långt senare, några år före sin död och med de flesta av sina stora verk bakom sig, oktetten som sin favorit bland alla sina verk.

Grażyna Bacewicz föddes 1909, 100 år efter Mendelssohn, i Łódź, Polen. Också hon började spela piano och violin i hemmet i femårsåldern och gjorde sina första framträdanden som violinist vid 12 års ålder. Hon utbildades som violinist och kompositör i Warzawa och Paris (för Nadia Boulanger) och spelade en ledande roll i polskt musikliv efter andra världskriget och fram till sin död. Efter kriget hämmades polska tonsättare av kravet på ''social realism'', vilket begränsade deras möjligheter att följa internationella musikaliska trender. En öppning var dock att inspireras av folkmusik och därmed följa tidens nationalistiska strömningar. I kvartetten för fyra violiner utnyttjar Bacewicz denna möjlighet: verket är en neoklassisk komposition, baserad på teman från polsk folkmusik.