Göteborgs Stråkoktett
Terje Skomedal, Charlotta Grahn Wetter, Joel Nyman, Pierre Guis, violin
Laura Groenestein- Hendriks, Tuula Fleivik Nurmo, viola
Antonio Hallongren, Oscar Sokk Kleväng, cello

-->

Lördag 19 februari 2022 kl 15:00
Argus, Argussalen

Felix Mendelssohn
Oktett i Ess-dur op 20
Grazyna Bacewicz
Kvartett för fyra violiner (1949)