Camerata Nordica Chamber Ensemble
Mélodie Zhao – piano
Colin Scobie, Cédric Robin – violin
Vladimir Percevic – viola
Zéphyrin Rey-Bellet – cello

Lördag 25 mars 2023 kl 15:00
Argus, Argussalen

Béla Bartók
(1881 – 1945)
Pianokvintett C-dur
I. Andante-Allegro
II. Vivace (scherzando )
III. Adagio
IV. Poco a poco più vivace

 

– PAUS –

 

Johannes Brahms
(1833 – 1897)
Pianokvintett op 34 i f-moll
I. Allegro non troppo
II. Andante, un poco adagio
III. Scherzo: Allegro
IV. Finale: Poco sostenuto – Allegro non troppo – Presto non troppo

Camerata Nordica är Kalmar läns professionella kammarorkester och räknas som en av Sveriges främsta inom sin genre. Utmärkande för orkestern är att den spelar i camerataform, utan dirigent och stående i en tät formation, som ger energi och samspel. Orkestern har, förutom turnéer i Sverige, gjort flera utlandsturnéer. En speciell händelse var debuten på BBC Proms i London, världens största festival för klassisk musik. I Kalmar län har orkestern en stark relation till sin publik och stärker musiklivet. Ensemblen medverkar med unga i länet som till exempel i Klassisk melodifestival och Länsstråkorkestern (LSO) för ungdomar.

Camerata Nordica beställer regelbundet nyskriven musik av svenska samtida kompositörer. Genom ett intimt samarbete med skivbolaget BIS har Camerata Nordica givit ut ett stort antal skivor varav tre blivit nominerade för en Grammis-utmärkelse.

Efter några säsonger med musik för stråkar utforskar Camerata Nordica Chamber Ensemble pianorepertoaren under säsongen 22/23. De har valt Bartók och Brahms pianokvintetter för att låta publiken upptäcka såväl mer sällan spelad musik som ett av de berömda och mer frekvent framförda kammarmusikverken.

Béla Bartók påbörjade arbetet med sin pianokvinett i C-dur oktober 1903 i Berlin, inte långt efter sin examen från Lisztsakademin i Budapest. Vid denna tid var hans musik starkt påverkad av Richard Strauss. 1902 hade Bartók hört Strauss' Also sprach Zarathustra och dess inflytande var tydligt i den nyligen avslutade symfoniska dikten ''Kossuth''. Samtidigt började Bartók också att utforska ett nationellt tonspråk som ett sätt att uttrycka sin egen djupt kända ungerska identitet. Spänningen mellan hans stilistiska förfäder och en önskan att skapa något nytt kännetecknar stora delar av kvintetten.

Brahms pianokvintett är ett verk med flera liv; först skrevs det som stråkkvintett, men Brahms var inte nöjd med resultatet. Hans andra försök var för två pianon. Även här uteblev den förväntade framgången. På inrådan av Clara Schumann och Herman Levi skrev Brahms slutligen om stycket för pianokvintett och många anser idag att denna slutliga version är ett av genrens stora mästerverk.


Konserten arrangeras i samarbete med