Musica Vitae
Benjamin Schmid – violin och konstnärlig ledning
Christian Ihle Hadland – piano

Ett oskrivet blad
Lördag 4 mars 2023 kl 15:00
Argus, Argussalen

Wojciech Kilar
(1932 – 2013)
Orawa för stråkorkester
W. A. Mozart
(1756 – 1791)
Pianokonsert nr 12 K 414
I. Allegro
II. Andante
III. Allegretto
Amanda Maier-Röntgen
(1853 – 1894)
ur 9 stycken för violin och piano
Arvo Pärt
(född 1935)
Tabula Rasa
Ludus
Silentium

Musik i Syds orkester Musica Vitae är en kär och återkommande gäst.

Musica Vitae är orkestern som tar livets musik till den enskilde lyssnaren. Med stringent elegans hanterar de 15 stråkarna konstmusikens alla världar. Här ryms barock och romantik likväl som modernism och samtida musik från olika genrer. Med konstnärlige ledaren Benjamin Schmid i spetsen presenterar ensemblen okonventionella musikaliska kombinationer och knyter ständigt nya kontakter med ledande solister, musiker och tonsättare, världen över. 2018 turnerade orkestern till både Schweiz och Japan och orkesterns mångsidiga repertoar syns, hörs och recenseras regelbundet i både digital och tryckt media.

Benjamin Schmid (f.1968) är en av Europas främsta violinister och även Musica Vitaes konstnärlige ledare sedan hösten 2020. Schmid är född i Wien, Österrike, och professor i violinspel vid Mozarteum i Salzburg. Han har spelat med många framstående orkestrar i Europa, USA och Asien. Ofta poängteras hans repertoarmässiga bredd som sträcker sig från de klassiska mästerverken, som vi får höra idag, till nyskriven jazz.

Efter en konsert i London skrev ”The Independent” om aftonens pianist Christian Ihle Hadland: ”Ingen annan spelar med en sådan kombination av poesi och kraft.” Här får vi avnjuta Hadlands virtuositet i Mozarts Pianokonsert nr 12 från 1782, en av de första pianokonserterna tonsättaren skrev som nyinflyttad i Wien.

Kvällens två solister strålar sedan samman i musik av Amanda Maier Röntgen, svensk violinist och tonsättare som under andra halvan av 1800-talet rönte stor uppskattning på kontinenten, och vars musik ”återupptäcktes” för några decennier sedan.

I denna konsert spelas ett av 1900-talets absoluta portalverk: Tabula rasa av Arvo Pärt, ett stycke som på många sätt befäste Pärts position som en av världens främsta tonsättare. Vi får också höra den internationellt eftertraktade pianisten Christian Ihle Hadland som solist i en pianokonsert av Mozart och dessutom bjuds det på musik av Edward Elgar och Amanda Maier-Röntgen.

Tabula rasa räknas som det centrala verket i Pärts musikaliska produktion. Dubbelkonserten har blivit ett kultstycke som inspirerat många kompositörer och musiker, såväl som konsertbesökare, att lyssna till och förstå musik på ett helt nytt sätt. Kompositionen blev en vändpunkt i Pärts karriär och använde för första gången uttrycksmöjligheterna i s.k. tintinnabulli - en stil starkt influerad av gregoriansk sång - i en storskalig orkesterkomposition.


Konserten arrangeras i samarbete med