Gunnar Idenstam, orgel
Lisa Rydberg, barockviolin

Bach på svenska
Lördag 13 januari 2024 kl 15:00
Argus, Argussalen

Med sin klassiska utbildning som grund och med båda fötterna i den svenska folkmusiktraditionen bjuder Gunnar Idenstam (orgel) och Lisa Rydberg (barockviolin) upp fader Bach till dans, i hans egna danssatser sida vid sida med svenska låtar från samma epok. De gemensamma nämnarna är många - melodilinjer, harmoniföljder, betoningar, ornamenteringar och rytmiska dragningar, vilka tillsammans ger det sväng som båda stilarna eftersträvar.

1700-talet var en spännande tid i Europa. Musiker färdades fritt mellan länderna och tog med sig sitt lands danser andra länder. I Sverige var flera musiker vid hovkapellet, stadsmusikanter, klockare / organister i städer på landsorten, av utländsk härkomst. Ett exempel var den franske violinisten och kompositören Pierre Verdier som i slutet av 1600-talet var verksam i Sverige i drottning Kristinas La Bande Francaise. Han komponerade flera danser som också finns nedtecknade i Gustav Blidströms samling av folklåtar från början av 1700-talet. Gunnar och Lisa har letat i den tidens låtsamlingar och hittat de mest förtjusande Polonaiser, Kontradanser, Menuetter och Gavotter som de kombinerar med nya danssatser av Bach.

Under barocken fanns inte samma tydliga uppdelning mellan ”klassisk” musik och ”folkmusik” som vi är vana vid idag, utan en levande tradition av danser som ibland skrevs ned, ibland fördes vidare muntligt. Gunnar och Lisa har, i ren lust, tagit sig så stora friheter att de ändrat grundkaraktären i vissa satser av Bach och gjort om ett par menuetter till polser, en typ av polska med ”tidiga tvåor” som finns i västra Sverige.