Gunnar Idenstam, orgel
Lisa Rydberg, barockviolin

Bach på svenska
Lördag 13 januari 2024 kl 15:00
Argus, Argussalen

All musik av J.S. Bach, utom (trad.)
Alla arrangemang av Idenstam/Rydberg


Älvdalens brudmarsch (trad.)

Gavotte ur Orkestersvit i C
Bourrée I och II ur Orkestersvit i C
Bourrée ur Orkestersvit i D

Allegro ur Brandenburgkonsert nr III / Musette i D ur Anna Magdalenas notbok

Sarabande ur Fransk svit för cembalo i d-moll
Leksands skänklåt (trad.)
Menuet i a-moll ur Anna Magdalenas notbok
Bourrée ur Fransk svit för cembalo i a-moll/A

Bourrée / Menuet / Bourrée efter Blidström (trad.)
Gavotte ou la Musette ur Engelsk svit för cembalo i g-moll
Bourrée ur Partita för violin i E (in D)

 

- PAUS -

 


Menuet ur Fransk svit för cembalo i d-moll
Polska efter Timas Hans (trad.)
Menuet ur Fransk svit för cembalo i Ess

Polonaise ur Orkestersvit i h-moll
Menuet II ur Partita för violin i E
Rondeau ur Orkestersvit i h-moll

Sarabande ur Svit för cello i G
Courante ur Orkestersvit i C
Passepied ur Orkestersvit i C
Gigue ur Svit för cello i G

Med sin klassiska utbildning som grund och med båda fötterna i den svenska folkmusiktraditionen bjuder Gunnar Idenstam (orgel) och Lisa Rydberg (barockviolin) upp fader Bach till dans, i hans egna danssatser sida vid sida med svenska låtar från samma epok. De gemensamma nämnarna är många - melodilinjer, harmoniföljder, betoningar, ornamenteringar och rytmiska dragningar, vilka tillsammans ger det sväng som båda stilarna eftersträvar.

1700-talet var en spännande tid i Europa. Musiker färdades fritt mellan länderna och tog med sig sitt lands danser andra länder. I Sverige var flera musiker vid hovkapellet, stadsmusikanter, klockare / organister i städer på landsorten, av utländsk härkomst. Ett exempel var den franske violinisten och kompositören Pierre Verdier som i slutet av 1600-talet var verksam i Sverige i drottning Kristinas La Bande Francaise. Han komponerade flera danser som också finns nedtecknade i Gustav Blidströms samling av folklåtar från början av 1700-talet. Gunnar och Lisa har letat i den tidens låtsamlingar och hittat de mest förtjusande Polonaiser, Kontradanser, Menuetter och Gavotter som de kombinerar med nya danssatser av Bach.

Under barocken fanns inte samma tydliga uppdelning mellan ”klassisk” musik och ”folkmusik” som vi är vana vid idag, utan en levande tradition av danser som ibland skrevs ned, ibland fördes vidare muntligt. Gunnar och Lisa har, i ren lust, tagit sig så stora friheter att de ändrat grundkaraktären i vissa satser av Bach och gjort om ett par menuetter till polser, en typ av polska med ”tidiga tvåor” som finns i västra Sverige.