Göteborgs Brasskvintett
Björn Bjerknaes-Jacobsen, Jonathan Kronevik, trumpet
Aurora Saeterhaug Bye, valthorn
Adam Samuelsson, trombon
Öystein Kregnes, tuba

Stort och smått.
Musik av Axel Jörgensen, Alexander Arulionian, Leonard Bernstein m.fl.
Lördag 10 februari 2024 kl 15:00
Argus, Argussalen

En brasskvintett är en kammarmusikensemble bestående av fem bleckblåsinstrument. Den vanligaste besättningen, så kallad symfonisk, består av två trumpeter, ett valthorn, en trombon och en tuba. Brasskvintett som ensembleform kan anses som en «ny» ensembleform jämfört med till exempel stråkkvartetten.

Från renässansens naturinstument via Anton Weidingers kromatiska klapp-trumpet som urframförde Haydns Trumpetkonsert i 1800, har utvecklingen av brassinstrument och dess repertoar gått stadigt framåt. Dom tidigaste brasskvintetterna skrevs i slutet på 1800-talet och utgör idag en del av ensemblens standardrepertoar.

Göteborgs Brasskvintett började som en projektkvintett, som skapades för enskilda spelningar för att sedan upplösas och till nästa spelning uppstå igen. I mer än tio år har professionella brassmusiker och studenter på Högskolan för scen och musik, vid Göteborgs Universitet turats om att fylla stolarna.

År 2017 bestämde sig kvintetten för fasta medlemmar, med målet att bilda en kvintett med hög musikalisk nivå som kunde ta sig an även större och mer långsiktiga projekt. Sedan denna nystart har vi gjort alla möjliga typer av spelningar: fanfarer och invigningar; konserter med allt från klassisk till folk-, pop- och jazzmusik, barnkonserter samt gehörworkshops med barn i alla åldrar.

Göteborg Brasskvintett erbjuder här en varierad och intressant repertoar, för att ge en inblick i en för många kanske inte helt självklar ensembleform. Av dom stora verken presenterar vi den Danske kompositören Axel Jørgensen och av dom små verken nämner vi den Armeniska kompositören Alexander Arutiunian och Amerikanaren Leonard Bernstein.