#1 — Lördag 28 september 2024 kl 15:00
Duo Dialog med Susanna Stern
Magnus Grönlund (gitarr)
Dan Larsson (klarinett)
Susanna Stern (sång – sopran)

musik av Coste, Dvorák, Waughan Williams, Sor och Piazzolla.
#2 — Lördag 19 oktober 2024 kl 15:00
Per Tengstrand (piano)
Hana Mundiya (violin)

musik av Bach, Chopin, Bacewicz och Beethoven.
#3 — Lördag 2 november 2024 kl 15:00
Svenska Kammarkören
Juan Zurutuza (piano)

Paris i mitt hjärta
#4 — Lördag 23 november 2024 kl 15:00
Musica Vitae
Gordan Nikolić (violin)

musik av Britten, Andrée och Bach.
#5 — Lördag 7 december 2024 kl 15:00
Peaux duo
Rasmus Jönsson Hansson (slagverk)
Filip Korošec (slagverk)

musik av Ravel, L. Boulanger, Faure, med flera.
#6 — Lördag 11 januari 2025 kl 15:00
Trio Aurora
Martin Granström (violin)
Annika Venieri (cello)
Sten Ulloa Carler (piano)

musik av Beethoven, Ravel och Schostakovich.
#7 — Lördag i februari 2025 kl 15:00
T.B.D.
#8 — Lördag 15 mars 2025 kl 15:00
Monbijoukvartetten
Marcus Bäckerud (violin)
Alexander Chojecki (violin)
Oscar Edin (viola)
Kristian Chojecki (cello)

musik av Stenhammar och Schubert samt ett nyskrivet verk.
#9 — Lördag 22 mars 2025 kl 15:00
Daniel Propper (piano)
Mattias Nilsson (piano)

musik av Gershwin, Grieg, Gonzaga, Gullin och Granados.
#10 — Lördag 5 april 2025 kl 15:00
Iveta Calite(piano)
Mattias Nilsson (piano)
Helena Falk Botulfsen (violin)
Amelia Jakobsson (cello)
Ellinor Skagegård (författare & journalist)

Musikalisk salong med Fanny Mendelssohns musik.